usługi
Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych
Wykonujemy przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe zarówno do istniejących jak i nowo wznoszonych obiektów budowlanych ( domki jednorodzinne, obiekty przemysłowe). W zależności od potrzeb, przyłącza wykonujemy metodą bezwykopową lub tradycyjnie, za pomocą wykopów otwartych.