usługi
Prace ziemne
Zajmujemy się wykonywanie każdego rodzaju prac ziemnych, takich jak: wykopy pod fundamenty, kable, rurociągi, plantowanie terenu, zbieranie ziemi, wymiany gruntu itp. Posiadany przez Naszą firmę szeroki zakres koparek i ładowarek umożliwia precyzyjne dopasowanie rodzaju sprzętu i jego wielkości do każdych warunków terenowych. Nasza baza transportowa umożliwia jednoczesne podstawienie środków transportowych o sumaryczne ładowności przekraczającej 100 ton.